Fasaderehabilitering

Vis Delsider

VI TILBYR FASADEREHABILITERING FOR ALLE TYPER MURBYGG

Alle fasader må vedlikeholdes og vil etter en tid trenge en fullstendig fasaderehabilitering. Malerfirma Monsen AS har lang erfaring fra maling og vedlikehold av fasader i Bergen og store deler av vestlandet. Vær og vind tærer på fasaden. Etter mange års erfaring vet vi hvor viktig det er å gjennomføre grundig analyse, før en vellykket fasaderehabilitering kan finne sted. Registrering av skader og skadeårsaker, kartlegging av pusskvaliteter, samt valg av malingssystemer og riktig fargesetting er avgjørende.

Malerfirma Monsen AS kan tilby full renovering av fasader. Fra tradisjonell pussfasader til tre- og eternittfasader. Mange fasader er modne for renovering. Vi tilbyr alle tjenester i forbindelse med fornyelsen av gårder og blokker.

Noen av våre tjenester på fasaderehabilitering er

  • Fjerning av fasadeplater, treverk og puss
  • Beslagsarbeider
  • Sandblåsing
  • Puss og malingsarbeider
  • Etterisolering
  • Ny fasader i treverk, mur, tegl, stål og elementfasader.
  • Utskifting av vinduer og dører
  • Stillas, lifter og kraner
  • Taktekking og omlegging av tak